Samfunnsansvar

Vi i Fakta Bolig og Fakta Bygg er opptatt av samfunn, miljø og mennesker, og vi vet utmerket godt at uten støtte fra næringslivet har både idretts- og kulturlivet trange kår. Også for organisasjoner og lag som driver med rene sosiale støttetiltak er det nødvendig med sponsorpenger for å få tilværelsen og økonomien til å gå rundt. Vårt engasjement er hovedsakelig tilknyttet nærmiljøet her i distriktet, og gjennom 2013 er vi stolte av å være sponsor for bl.a.:

• Pøbelprosjektet
• Buøy Idrettslag
• Brodd I.L.
• Bypresten i Sandnes
• Sjømannskirken
• Varmestuens Venner
• Bærheim Golfklubb
• Hundvåg Fotball

Kontakt oss:

Kristjan Eymundsson

Daglig leder Fakta Bygg

Tlf: 51 53 02 55
Mob: 928 11 340
.(JavaScript must be enabled to view this email address)