Referenser - Proffskunder


Samarbete med skickliga yrkesmän och kvinnor gör att du kan lägga ribban ännu högre.

Det perfekta finns.
Det gäller bara att ta sig tid till planeringen. När du hittar kompetens och yrkesstolthet samlad på en plats så är du en bra bit på väg mot målet du har satt dig. Resultatet kan till och med överträffa dina förväntningar.

När samarbetspartners väljs ut till ett utbyggnadsprojekt läggs det vikt vid kunskap och erfarenhet – och tillit! Att en byggentreprenör visar sig att kunna genomföra projektet till avtalad tid och till avtalat pris är helt avgörande för nya framtida uppdrag. Här står sig Fakta Bygg starkt – inte minst för att våra krav till kvalitet i alla led är ett absolut krav. Öppen och transparent information till alla inblandade parter är en självklarhet och då kommer arbetsglädjen av sig själv. Den ger förväntade resultat – både för entreprenören, för utbyggaren och för slutkunden som ska använda bostaden. När alla jobbar mot samma mål – ett optimalt resultat – så leder det till ett bra samarbete och en stark laganda under genomförandet av projektet.​