Referenser - Privatmarknad


Ställ höga krav till din investering för livet!

Det perfekta finns.
När du överväger alternativ ska du välja en byggentreprenör som är bra på att lyssna. Först då kan du vara säker på att just dina speciella önskemål och behov tas hänsyn till. Då blir din nya bostad en långvarig glädje.

Din nya bostad ska vara med och bidra till ett bra och meningsfullt liv – utifrån kraven du själv ställer. Låt dig inte styras av kompromisser för att det är ”så det ska vara”. Välj en byggentreprenör som lyssnar på dig och som tar till sig dina meningar och tankar. Då är det lättare att uppnå ett resultat som är perfekt för dig. Inom nybyggnation av privatbostäder står sig Fakta Bygg starkt – inte minst för att våra krav till kvalitet i alla led är en absolut förutsättning. Vi är mer än andra upptagna av att arbetsglädje och yrkeskunskap ska prägla hela byggprocessen. Våra anställda står för kunskap och ömsesidig respekt för varandras yrkesområden. Med den värdegrunden går vi till jobbet varje dag med samma fokus: Skapa värden för dig – och sprida glädje tillsammans!​