Referenser - Offentlig sektor


Skicklighet och ordnade förhållanden i alla led.

​Det perfekta finns.
Det gäller att vara noggrann i utvalsprocessen. När du möter en företagskultur som genomsyras av inställningen att ”ingen ska vara bättre än oss” har du lov att förvänta en extrem grundlighet.

När näringslivet och offentliga instanser ska välja en leverantör inom nybyggnation önskas ingående kännedom av det aktuella företagets struktur och arbetsmetoder. En sak är ansiktet utåt – alla kan ha en blank fasad – en helt annan sak är hur den dagliga driften framstår när alla rutiner blir belysta i minsta detalj. Är anbudaren kvalificerad för jobbet? Finns den nödvändiga kompetensen och kapaciteten på plats? Kan genomföringsförmågan dokumenteras? Är de juridiska aspekterna avklarade? Hur är det med bolagets hälso- och miljöprofil? Fundamentala frågeställningar som är helt avgörande innan beslutet om entreprenören är kvalificerad ska tas. Här är Fakta Bygg säker. Vår position som en stabil och allt synligare aktör i den här marknaden byggs på ett seriöst underlag. Vi vet att det är människorna som står bakom alla maskiner och verktyg och vi har ett starkt fokus på att hela tiden vidareutbilda och utveckla hela vår organisation, även på ledarnivå. Vår yrkesskicklighet har visat sig i projekten vi har tilldelats.