Referanser - Offentlig og næring


Skikkelighet og ordnede forhold i alle ledd.

Det perfekte finnes.
Det gjelder å gå nøye til verks i utvelgelsen.
Når du møter en bedriftskultur som er gjennomsyret med
en holdning om at ”ingen skal være bedre enn oss”,
har du lov å forvente ekstrem grundighet.

Når næringsliv og offentlige etater skal velge leverandør av nybygg, ønskes inngående kjennskap til det aktuelle firmaets struktur og arbeidsprosedyrer. Én ting er ansiktet utad – alle kan ha en blank fasade – en helt annen ting er hvordan den daglige drift fremstår når alle rutiner belyses til minste detalj. Er anbyderen sertifisert for jobben? Er den nødvendige kompetanse og kapasitet til stede? Kan gjennomføringsevnen dokumenteres? Er juridiske aspekter avklart? Hva med HMS og selskapets miljøprofil? Fundamentale spørsmål er helt avgjørende før valget tas. Her er Fakta Bygg på sikker grunn. Vår posisjon som en stadig mer synlig aktør i dette markedet er bygget på et høyst seriøst grunnlag. Vi vet at det er mennesker og hoder som står bak alle maskiner, og vi har sterkt fokus på stadig kompetanseheving i hele organisasjonen, også på ledernivå. Vår faglige tyngde har gitt seg utslag i kontrakter vi har fått.

Kontakt oss:

Tormod Skavland

Markedssjef

Tlf: 51 53 02 55
Mob: 976 56 526
.(JavaScript must be enabled to view this email address)