Tomter søkes

Nybygg skal være en berikelse i området!

Noen boligprosjekter skiller seg fra andre ved at profesjonelle aktører har satt sitt preg på hele byggeprosessen – de sørger for at kvalitetssikring til enhver tid er viktigste bærebjelke. Vi i Fakta Bygg og Fakta Bolig er opptatt av en sunn verdiutvikling i alle våre prosjekter. Av den grunn engasjerer vi oss også i arbeidet med å fremskaffe nye, spennende og lønnsomme boligprosjekter. Da kan grunneier – i så stor grad som ønskelig – selv delta i gjennomføringen av hvert prosjekt. Det sikrer en optimal løsning for både grunneier, utbygger og brukeren av boligen. Vi er takknemlige for alle henvendelser vedrørende ledige tomteområder, og vi vet å verdsette alle som bidrar til nye boligprosjekter.

Kontakt oss:

Kristjan Eymundsson

Daglig leder Fakta Bygg

Tlf: 51 53 02 55
Mob: 928 11 340
.(JavaScript must be enabled to view this email address)